Verwarmingstoelage OCMW

Wat

Als u een beperkt inkomen hebt, dan kan u bij het OCMW terecht voor een verwarmingstoelage voor alle soorten verwarmingsbronnen, ongeacht de aard ervan (aardgas, elektriciteit, gasflessen, hout, pellets ...), die niet in aanmerking komen voor de federale stookolietoelage.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een tussenkomst als u behoort tot een van de onderstaande categorieën.

  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 19.105,58 euro (verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste).
  • Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 19.105,58 euro (verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste).
  • Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • een kopie van de factuur of bon
  • als u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft
  • personen met schuldoverlast: de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
  • categorie 2: het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
  • het volmachtformulier indien u de aanvraag niet persoonlijk kan doen

 

Bedrag

175 euro per gezin voor de periode van 1 januari tot en met 31 december