Dakloosheid

Als u dakloos bent, hebt u recht op hulp van het OCMW. Het OCMW kan u op verschillende manieren helpen. Wanneer u aan de wettelijke voorwaarden voldoet, hebt u bijvoorbeeld recht op een leefloon. Maar ook als dat niet het geval is, zal het OCMW altijd nagaan wat het voor u kan doen om u te helpen.

Een dakloze die niet in een instelling verblijft kan terecht bij het OCMW van de gemeente waar hij feitelijk verblijft. Een dakloze die in een instelling (bijvoorbeeld een onthaaltehuis) verblijft kan terecht bij het OCMW van de gemeente waar hij was ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op het ogenblik van zijn opname voor zijn hoofdverblijf.