Stage bij het OCMW

De hoofdtaak van een OCMW is het garanderen van het recht op een menswaardig bestaan. Het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem biedt je de kans om daar aan mee te werken door geregeld stagiairs mee te laten draaien in de sociale dienst of bij de thuiszorgdiensten.

Stage departement maatschappelijk welzijn - maatschappelijk werk

Het departement maatschappelijk welzijn wordt onderverdeeld in:

  • de thuiszorg die extramurale (= buiten de muren van het OCMW) dienstverlening aanbiedt
  • de sociale dienst die intramurale (= binnen de muren van het OCMW) dienstverlening verstrekt.

De thuiszorgdiensten zorgen voor de ondersteuning aan huis bij zorgbehoevende ouderen, personen met een handicap en personen in uitzonderlijke sociale omstandigheden. Door het verstrekken van kwaliteitsvolle gezinszorg, poetshulp, klusjesdienst en maaltijdbedeling geeft het OCMW de mogelijkheid om zorgbehoevenden zo lang mogelijk in de vertrouwde thuissituatie te laten.

De thuiszorgdiensten zijn verder opgedeeld in drie cellen, nl. een cel gezinszorg en poetshulp als aanvullende thuiszorg, een cel maaltijden en een cel klussen.

De visie van het departement maatschappelijk welzijn is gericht op het garanderen van een maximale cliëntentevredenheid, wat uiteindelijk de doelstelling en het gewenste resultaat is van kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening. De cliënt staat centraal, waarbij er maximaal gebruik gemaakt wordt van huisbezoeken. Het departement poogt zo veel als mogelijk te werken volgens de principes van maatzorg en empowerment.

Voel je het kriebelen om hier aan mee te werken? Studeer je aan een sociale hogeschool of ben je student bachelor sociale gezondheidszorg, dan behoort een stage op de sociale dienst of bij de thuisdiensten tot de mogelijkheden!

Contacteer je school indien je interesse hebt. Iedere aanvraag wordt door ons zorgvuldig opgevolgd.
 

Stage departement maatschappelijk welzijn - thuiszorg

De thuisdiensten zorgen voor de ondersteuning aan huis bij zorgbehoevende ouderen, personen met een handicap en personen in uitzonderlijke sociale omstandigheden. Door het verstrekken van kwaliteitsvolle gezinszorg, poetshulp, klusjesdienst en maaltijdbedeling geeft het OCMW de mogelijkheid om zorgbehoevenden zo lang mogelijk in de vertrouwde thuissituatie te laten.

Volg je een opleiding tot verzorgende of zorgkundige en ben je nog op zoek naar een stageplaats?  Contacteer je school indien je interesse hebt. Iedere aanvraag wordt door ons zorgvuldig opgevolgd.

 

Stage administratie

Het OCMW staat open voor stages in verschillende functies (bijvoorbeeld administratief medewerker). Ook mensen met een arbeidshandicap of werkzoekenden die in begeleiding zijn bij GTB, gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding, of een andere dienst, krijgen bij het OCMW Scherpenheuvel-Zichem een kans.

Wil je stage lopen bij het OCMW? Contacteer dan de dienst HRM.