Klusjesdienst

Wat

Iedereen wil graag zo lang mogelijk genieten van zijn eigen thuis. Kan u door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond uw woning niet meer uitvoeren? U kan een beroep doen op onze klusjesdienst.

Voor deze karweitjes kan u terecht bij de klusjesdienst:

  • tuinonderhoud: gras maaien, struiken snoeien …
  • kleine herstellingen in en rond het huis: kapotte schakelaars vervangen, sanitair ontstoppen …
  • schilderen, behangen ….
  • sneeuw ruimen.

Voorwaarden

Als OCMW geven we voorrang aan mensen met een bescheiden inkomen. Daarom mag uw inkomen niet boven een bepaalde grens liggen. Als u hierover meer informatie wilt, helpt de verantwoordelijke maatschappelijk werker u graag verder. 

Procedure

U doet een mondelinge of schriftelijke aanvraag bij de thuiszorgdienst van het OCMW. Een maatschappelijk werker contacteert u om verdere afspraken te maken en komt op huisbezoek.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • bewijs inkomsten: laatste aanslagbiljet personenbelasting, rekeninguittreksels bank, attest ontvangen sociale uitkering, ...

Bedrag

U betaalt een bijdrage per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen.