Gezinszorg

Wat

Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op doen op de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

De verzorgende staat in voor:

  • persoonsverzorging: helpen bij het nemen van een bad, dagelijks toilet, verzorgen van het haar en toezicht op medicatiegebruik
  • huishoudelijke hulp: bereiden van maaltijden, wassen en strijken, verschonen van het bedlinnen, verstelwerk en boodschappen doen
  • sociale en morele hulp: raad geven in de huishouding, kinderen opvangen, sociale contacten stimuleren
  • hulp bij onderhoud van de woning: afstoffen, stofzuigen, dweilen, schuren, onderhoud sanitair, ramen zemen ...

Voorwaarden

De duur en de aard van de hulp is afhankelijk van de noden en de behoeften van de hulpvrager.

In dringende probleemsituaties en noodgevallen kan er ook gezinszorg verleend worden op zaterdagen, zondagen en feestdagen en op weekdagen tussen 20 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. De gezinszorg wordt dan tijdelijk aangeboden, bijvoorbeeld na een ontslag uit het ziekenhuis, bij ziekte ...

Procedure

U doet een mondelinge of schriftelijke aanvraag bij de thuiszorgdienst van het OCMW. Een  maatschappelijk werker contacteert u om verdere afspraken te maken en komt op huisbezoek.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • bewijs inkomsten: laatste aanslagbiljet personenbelasting, rekeninguittreksels bank, attest ontvangen sociale uitkering, ...

Bedrag

U betaalt een bijdrage per uur. Het juiste bedrag hangt af van uw inkomen.

De normale bijdrage per uur voor gezinszorg wordt verhoogd met 30% voor de uren gezinszorg die verleend worden op weekdagen tussen 20u en 7u en op zaterdagen en met 67% voor de uren die verleend worden op zon- en feestdagen.