Zoek producten

Producten

 • Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting (VKB) voor personen met een handicap

  Voor een voertuig dat gebruikt wordt als persoonlijk vervoermiddel voor een volwassen persoon of een kind met een handicap kunt u een vrijstelling van de verkeersbelasting (VKB) en de belasting op de inverkeerstelling (BIV) aanvragen, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  Er wordt slechts aan één voertuig een vrijstelling toegekend, m.a.w. de vrijstelling is gelinkt aan de persoon met een handicap waarvoor de vrijstelling is aangevraagd. Voor éénzelfde persoon met een handicap kunt u dus maar één keer een vrijstelling aanvragen.

 • Vrijstelling van draagplicht van de veiligheidsgordel

  U kunt worden vrijgesteld voor het dragen van de veiligheidsgordel in uw voertuig:

  • als u achteruit rijdt
  • als u taxichauffeur bent en een klant vervoert
  • in bepaalde gevallen als u bestuurder of passagier bent in een prioritair voertuig
  • in het bezit bent van een vrijstelling omwille van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van een veiligheidsgordel.
 • Wezenbijslag

  Als één of beide ouders overlijden wordt de gewone kinderbijslag vervangen door één bedrag, de wezenbijslag. Die wordt eventueel nog aangevuld met een leeftijdstoeslag.

  Vanaf 1 januari 2019, gaat deze toeslag op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

 • Woonlening van het Vlaams Woningfonds

  Wilt u een woning kopen en hebt u een bescheiden inkomen? Dan kunt u misschien rekenen op een woonkrediet van het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire kredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:

 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd)

  Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:

 • Zorgforfait voor chronisch zieken

  Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.