Zoek producten

Producten

 • Verminderingskaart NMBS voor personen met een visuele handicap

  Personen met een visuele handicap hebben bij de NMBS recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer. Met de nationale verminderingskaart kunt u gratis met de trein reizen in tweede klas.

 • Vervoer minder mobiele personen

  Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. U kunt een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk.

 • Verwarmingstoelage OCMW

 • Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

  Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

 • Verzekering gewaarborgd wonen

  Bent u een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren? Dan komt u misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

  Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10 jaar een gratis verzekering afsluiten. Die verzekering helpt u bij de aflossing van de lening wanneer u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt:

 • Vlaamse aanpassingspremie

  De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

  Opgelet: de aanpassingspremie is vernieuwd sinds 1 juni 2019. De doelgroepen en de procedure blijven onveranderd, maar de voorwaarden zijn gewijzigd.

 • Vlaamse renovatiepremie (uitdovend)

  Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kunt u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

 • Vlaamse verbeteringspremie

  De Vlaamse verbeteringspremie was een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wilde verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning te verhelpen.

  De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. U kon de huidige verbeteringspremie nog aanvragen tot en met 31 mei 2019.

 • Vlaamse woonlening

  De Vlaamse woonlening is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • Voedselpakketten

  Als u een laag inkomen hebt, schulden hebt of andere problemen hebt en u kunt niet voorzien in uw basisbehoeften of de basisbehoeften van uw gezin, dan kunt u bij het OCMW terecht voor een voedselpakket.

  De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding. De pakketten bevatten meestal rijst, spaghetti, melk, olie, confituur, maaltijden in blik, ...

 • Financiële tussenkomst in voetverzorging - pedicurebonnen

  Bij het ouder worden zijn voeten kwetsbaarder en vragen extra verzorging. Ouderen en personen met een handicap kunnen daarom gebruik maken van voetverzorging bij een pedicure.

 • Voorleessoftware voor leerlingen met een leesbeperking

  Leerlingen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die met een lees- of schrijfprobleem kampen, kunnen gebruikmaken van gratis voorleessoftware. Deze software zet leerboeken om in luisterboeken. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat een leerling leest, en de leerling kiest zelf hoe snel het voorlezen gebeurt. Op die manier kan de leerstof op school beter verwerkt worden. 

 • Voorrangskaart NMBS voor een zitplaats op de trein

  De NMBS-voorrangskaart is voor iedereen die het moeilijk heeft om lang recht te blijven staan. De voorrangskaart verzekert u een zitplaats op de trein en dit zonder extra kosten.

 • Voorschot op de alimentatievordering

  Betaalt de onderhoudsplichtige na een echtscheiding u niet het onderhoudsgeld waar u recht op heeft? Dan kunt u de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) vragen om het maandelijkse onderhoudsgeld en de achterstallen in te vorderen. Deze dienst kan u onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen uitbetalen.

 • Voorschotten op sociale uitkeringen

  Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

  Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.