Zoek producten

Producten

 • Verminderingskaart NMBS voor personen met een visuele handicap

  Personen met een visuele handicap hebben bij de NMBS recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer. Met de nationale verminderingskaart kunt u gratis met de trein reizen in tweede klas.

 • Verwarmingstoelage OCMW

 • Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

  Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

 • Verzekering gewaarborgd wonen

  Bent u een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen en/of te renoveren? Dan komt u misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.

 • Vlaamse aanpassingspremie

  De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

 • Vlaamse renovatiepremie

  Hebt u plannen om uw woning te renoveren? Dan kunt u misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

 • Vlaamse verbeteringspremie

  De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning te verhelpen.

  De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat de verbeteringspremie verdwijnt en volledig opgaat in de renovatiepremie. Dit is nog niet definitief beslist, meer informatie volgt later.

 • Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW

  De Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

  • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
  • het behoud van een woning (bv. na een scheiding)
  • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
  • de aankoop en renovatie van een woning
  • het behoud en renovatie van een woning.
 • Voedselpakketten

  Als u een laag inkomen hebt, schulden hebt of andere problemen hebt en u kan niet voorzien in uw basisbehoeften of de basisbehoeften van uw gezin, dan kan u bij het OCMW terecht voor een voedselpakket.

  De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding. De pakketten bevatten meestal rijst, spaghetti, melk, olie, confituur, maaltijden in blik, ...

 • Financiële tussenkomst in voetverzorging - pedicurebonnen

  Bij het ouder worden zijn voeten kwetsbaarder en vragen extra verzorging. Ouderen en personen met een handicap kunnen daarom gebruik maken van voetverzorging bij een pedicure.

 • Voorleessoftware voor leerlingen met een leesbeperking

  Leerlingen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs die met een lees- of schrijfprobleem kampen, kunnen gebruikmaken van gratis voorleessoftware. Deze software zet leerboeken om in luisterboeken. Tijdens het voorlezen wordt er aangeduid wat een leerling leest, en de leerling kiest zelf hoe snel het voorlezen gebeurt. Op die manier kan de leerstof op school beter verwerkt worden. 

 • Voorrangskaart NMBS voor een zitplaats op de trein

  De NMBS-voorrangskaart is voor iedereen die het moeilijk heeft om lang recht te blijven staan. De voorrangskaart verzekert u een zitplaats op de trein en dit zonder extra kosten.

 • Voorschot op de alimentatievordering

  Bij een echtscheiding wordt vastgelegd of de onderhoudsplichtige onderhoudsgeld moet betalen. Betaalt de onderhoudsplichtige na een echtscheiding u het onderhoudsgeld niet, dan kan de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) op uw vraag bij de onderhoudsplichtige het maandelijkse onderhoudsgeld en de achterstallen invorderen. Deze dienst kan u onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen uitbetalen.

 • Voorschotten op sociale uitkeringen

  Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

  Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

 • Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

  In het volwassenenonderwijs kunt u voor bepaalde opleidingen en onder bepaalde voorwaarden een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen.