Zoek producten

Producten

 • Sociaal restaurant

  In het sociaal restaurant kunt u terecht voor een lekkere maaltijd tegen een betaalbare prijs.

 • Sociaal tarief en vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging

  Gezinnen die in Vlaanderen water verbruiken via een eigen waterwinning of klant zijn bij Brabant Water moeten jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging betalen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een sociaal tarief of vrijstelling van deze heffing krijgen.

 • Sociaal tarief kabelabonnement

 • Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen)

  Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Die wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd. Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen.

 • Sociaal tarief voor water

  Bepaalde abonnees of verbruikers krijgen een sociaal tarief voor water. Sommige waterbedrijven noemen dit ook een 'sociale korting'.

  Staat uw waterverbruik op een gemeenschappelijke factuur (bv. in een appartement)? In dat geval kan er op die factuur geen persoonlijk sociaal tarief aangerekend worden. Maar als u aan de voorwaarden voldoet, hebt u wel recht op een compensatie.

 • Sociaal telefoontarief

  Het sociaal tarief is een korting op de (vaste of mobiele) telefoon- of internetrekening. Als u in aanmerking komt voor het sociaal tarief, betaalt u minder voor de telefoonaansluiting, betaalt u een lager abonnementsgeld en een lager gesprekstarief.

 • Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij

  De Vlaamse regering erkent momenteel 17 kredietmaatschappijen. Deze erkende kredietmaatschappijen kennen sociale leningen toe voor het kopen, bouwen of renoveren van een bescheiden woning.

 • Speciale onderwijsleermiddelen voor leerlingen, studenten of cursisten met een handicap

  Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen om de les te kunnen volgen in de klas. Ze kunnen aangevraagd worden voor:

 • Studietoelage voor het hoger onderwijs

  De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

 • Tegemoetkoming chronische wonden

  Patiënten met chronische wonden krijgen een forfaitaire tegemoetkoming en een bijkomende tegemoetkoming voor bepaalde verbandmiddelen. Chronische wonden zijn wonden die na 6 weken behandeling onvoldoende genezen zijn.

 • Tegemoetkoming in de reiskosten van kankerpatiënten

  Als u radiotherapie of chemotherapie tegen kanker volgt, kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de reiskosten naar het ziekenhuis. Ook als ouder of wettelijke voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis is opgenomen, krijgt u een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.

 • Tegemoetkoming voor hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid

  Bent u arbeidsongeschikt en hebt u voor bepaalde taken in het dagelijks leven hulp van anderen nodig, dan kunt u bovenop uw ziekte-uitkering een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen. Deze tegemoetkoming is forfaitair.

 • Tegemoetkoming voor hulpmiddelen voor personen met een handicap

  Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, een eetapparaat of een boodschappenwagen? Hebt u nood aan aanpassingen aan uw woning of auto? Of hebt u nood aan de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden? Of wilt u een tussenkomst bij de aankoop van incontinentiemateriaal (pampers)?

 • Tegemoetkoming voor pijnstillers voor chronisch zieken

  Chronische zieken kunnen rekenen op een tegemoetkoming van 20% voor bepaalde pijnstillers.

 • Thuisopvang voor zieke kinderen

  Ouders die niet kunnen thuisblijven voor de opvang van hun ziek kind omdat ze werken, een sollicitatiegesprek hebben, een beroepsopleiding volgen, ... kunnen een beroep doen op de thuisopvang voor zieke kinderen. Deze opvang van een ziek kind vindt plaats in de eigen woning van het kind en kan gevraagd worden voor baby’s, peuters en schoolgaande kinderen.