Zoek producten

Producten

 • Kortingskaart NMBS voor grote gezinnen

  Als u als ouder minstens 3 kinderen ten laste hebt, dan hebt u recht op een kortingskaart 'Grote gezinnen' van de NMBS.

  Met de kortingskaart grote gezinnen krijgt u een korting van 50% voor een standaardbiljet 1ste en 2de klasse voor u en uw kinderen die ouder zijn dan 12 jaar.
  Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, reizen gratis.

 • Leefloon

  U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

 • Leeftijdsbijslag bij de kinderbijslag

  Zodra een kind 6 jaar is, wordt de kinderbijslag verhoogd met een leeftijdsbijslag. Het bedrag van de leeftijdsbijslag stijgt wanneer het kind 12 jaar wordt en een laatste maal wanneer het 18 wordt.

 • Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

  Het vervoer van leerlingen van en naar de school in het buitengewoon onderwijs is gratis.

  Collectief leerlingenvervoer

  Bij collectief leerlingenvervoer worden de leerlingen opgehaald en teruggebracht met een speciale bus. Een begeleider helpt de kinderen bij het in- en uitstappen.

 • Maaltijdbedeling aan huis

  Kan u (tijdelijk) niet meer zelf voor uw maaltijden zorgen wegens invaliditeit, ziekte of andere redenen, dan kan u een beroep doen op maaltijdbedeling aan huis.

 • Mantelzorgpremie

  Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

 • Maximumfactuur voor medische kosten

  De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat uw gezin per jaar voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald maximumbedrag. Uw gezin omvat alle personen die op 1 januari officieel onder hetzelfde dak wonen. Er is geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden.

  Als uw medische kosten in de loop van het jaar dat maximumbedrag bereiken, krijgt u de overige medische kosten volledig terugbetaald.

 • Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie een budgetmeter heeft

  Een budgetmeter kan u helpen om het verbruik van elektriciteit en aardgas onder controle te houden. De Vlaamse overheid regelt voor gezinnen met een budgetmeter bovendien een minimale levering van elektriciteit en aardgas.

  Elektriciteit

  De budgetmeter voor elektriciteit levert altijd 10 ampère aan elektriciteit, zelfs als er geen geld staat op uw budgetmeterkaart.

 • Mobiliteitstoeslag voor wie het werk hervat in loondienst

  De mobiliteitstoeslag was een eenmalige toeslag van 743,68 euro die een werkzoekende kreeg als hij aan de slag gaat bij een werkgever die minstens 60 km verwijderd is van zijn verblijfplaats. Bovendien moest de woon-werkverplaatsing dagelijks meer dan 4 uur duren en moest de werknemer dagelijks meer dan 12 uren afwezig zijn uit de gewone verblijfplaats.

  De maatregel is afgeschaft. Sinds 1 mei 2016 kunt u geen aanspraak meer maken op de mobiliteitstoeslag.

 • Omnipas 65+

  De Omnipas 65+ is een jaarabonnement dat op een MOBIB-kaart geladen wordt. Zo'n MOBIB-kaart is een stevige, kleine, kaart met een computerchip erin. Het jaarabonnement kost 53 euro.

  Als u minder dan 17 keer per jaar bus of tram van De Lijn neemt, dan zijn een Lijnkaart, m-ticket, m-card10, sms-ticket of biljet voordeliger.

 • Financiële tussenkomst in oppashulp

  Alleenstaande ouderen die niet altijd kunnen rekenen op hulp van familie of vrienden, kunnen een beroep doen op oppashulp.

  De oppashulp kan een familielid die de dagelijkse zorg opneemt even ontlasten.

  Hij of zij kan de alleenstaande oudere:

  • gezelschap houden
  • samen met hem of haar een wandeling maken
  • samen een boodschap doen
  • helpen bij het opwarmen en opeten van een maaltijd
  • helpen bij de basisverzorging.

  Nachtoppas is eveneens mogelijk.

 • Overlevingspensioen

  Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

 • Palliatief forfait - Toelage voor thuisverzorging

  Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

 • Palliatief verlof

  Als u palliatieve zorg wilt verstrekken aan ongeneeslijke zieke, terminale patiënt, kunt u 'palliatief verlof' nemen. Dat verlof is, naast verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof, een van de drie ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

 • Parkeerkaart voor personen met een handicap

  Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.