Zoek producten

Producten

 • Huur-en-isolatiepremie

  De huur-en-isolatiepremie is een extra hoge premie voor een dakisolatieproject, beglazingsproject en spouwmuurisolatieproject in slecht geïsoleerde huurwoningen. Een projectpromotor begeleidt de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

 • Huurgarantiefonds voor verhuurders

  Als verhuurder van woningen kon u zich nog tot 1 juni 2020 bij het Vlaams Huurgarantiefonds aansluiten. Het Huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies als uw huurder de huur niet kan betalen.

 • Iedereen Verdient Vakantie

  Veel mensen die graag met vakantie zouden gaan, slagen daar om verschillende redenen niet of nauwelijks in. Ze ervaren allerlei drempels en hindernissen die het hun onmogelijk of moeilijk maken om vakantie te nemen. Toerisme Vlaanderen probeert die drempels zoveel mogelijk aan te pakken en op die manier vakantie mogelijk te maken voor iedereen.

 • Incontinentieforfait

  Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden of van niet-afhankelijke personen.

 • Inkomensgarantie voor ouderen

  De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

 • Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

  Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

 • Inkomstenvrijstelling voor leefloners

  Ontvangt u een leefloon en volgt u een erkende beroepsopleiding of werkt u en ontvangt u een vergoeding of een loon, dan kunt u in aanmerking komen voor een socio-professionele vrijstelling. Tot een bepaald bedrag - de socio-professionele vrijstelling - worden de inkomsten die u ontvangt niet afgetrokken van uw leefloon.

 • Installatiepremie voor dak- en thuislozen

  De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

 • Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

  Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan u helpen om deze extra kosten te dragen.

 • Jaarlijkse bijslag bij het kindergeld (schoolpremie)

  Om de schoolkosten bij het begin van het nieuwe schooljaar te kunnen dragen, ontvangt u jaarlijks éénmalig een bijslag bij het kindergeld van juli. U ontvangt deze premie ook voor baby’s en peuters die nog niet naar school gaan.

 • Gratis juridisch advies

  Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee u kampt. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

 • Juridische tweedelijnsbijstand (Pro-Deoadvocaat)

  Hebt u een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

 • Kaart voor kosteloos begeleiden van een persoon met een handicap op het openbaar vervoer

  Met een 'Kaart Kosteloze Begeleider' kan een persoon met een handicap zich gratis laten begeleiden door een persoon naar keuze

  • op de bussen en trams van De Lijn
  • op de treinen van de NMBS
  • op DeWaterbus in Antwerpen
 • Klusjesdienst

  Kunt u door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond uw woning niet meer uitvoeren, dan kan de klusjesdienst die voor u doen.

  U kunt beroep doen op de klusjesdienst voor:

  • tuinonderhoud (gras maaien, struiken snoeien, …),
  • kleine herstellingen in en rond het huis (kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …)
  • schilderen, behangen, ….
 • Kooprecht voor huurders van een sociale huurwoning

  Als huurder van een sociale woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, hebt u onder bepaalde voorwaarden, het recht om de woning die u huurt te kopen.