Zoek producten

Producten

 • Huurgarantiefonds voor verhuurders

  Als verhuurder van woningen kunt u zich bij het huurgarantiefonds aansluiten. Het huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies als uw huurder de huur niet kan betalen.

  U kunt als verhuurder een tegemoetkoming van het fonds krijgen als de huurder minimaal 3 maanden huurachterstal heeft en nalaat om zijn afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen.

  Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal 3 maanden huur bijpassen, met een plafond van 2.776 euro.

 • Incontinentieforfait

  Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden of van niet-afhankelijke personen.

 • Inkomensgarantie voor ouderen

  De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65+'ers. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

 • Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

  Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

 • Inkomstenvrijstelling voor leefloners

  Ontvangt u een leefloon en volgt u een erkende beroepsopleiding of werkt u en ontvangt u een vergoeding of een loon, dan kunt u in aanmerking komen voor een socio-professionele vrijstelling. Tot een bepaald bedrag - de socio-professionele vrijstelling - worden de inkomsten die u ontvangt niet afgetrokken van uw leefloon.

 • Installatiepremie voor dak- en thuislozen

  De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

 • Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

  Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan u helpen om deze extra kosten te dragen.

 • Jaarlijkse bijslag bij het kindergeld (schoolpremie)

  Om de schoolkosten bij het begin van het nieuwe schooljaar te kunnen dragen, ontvangt u jaarlijks éénmalig een bijslag bij het kindergeld van juli. U ontvangt deze premie ook voor baby’s en peuters die nog niet naar school gaan.

 • Gratis juridisch advies

  Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee u kampt. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

 • Juridische tweedelijnsbijstand (Pro-Deoadvocaat)

  Hebt u een advocaat nodig voor omstandig juridisch advies, of voor bijstand en vertegenwoordiging al dan niet in het kader van een procedure, dan kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand. Vroeger werden deze advocaten pro-Deoadvocaten genoemd.

  Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

 • Kaart voor kosteloze begeleider van een persoon met een handicap op het openbaar vervoer

  Met een 'Kaart Kosteloze Begeleider' kan een persoon met een handicap zich gratis laten begeleiden door een persoon naar keuze

  • op de bussen en trams van De Lijn
  • op de treinen van de NMBS.

  Deze kaart wordt uitgereikt door de NMBS. De kaart voor de begeleider is altijd op naam van de persoon met een handicap en dus niet op naam van de begeleider.

 • Klusjesdienst

  Kan u door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond uw woning niet meer uitvoeren, dan kan de klusjesdienst die voor u doen.

  U kunt beroep doen op de klusjesdienst voor:

  • tuinonderhoud (gras maaien, struiken snoeien, …),
  • kleine herstellingen in en rond het huis (kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …)
  • schilderen, behangen, ….
 • Kooprecht voor huurders van een sociale huurwoning

  Als huurder van een sociale woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, hebt u onder bepaalde voorwaarden, het recht om de woning die u huurt te kopen.

 • Kortingbon voor beschermde afnemers bij aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast

  'Beschermde afnemers' kunnen bij hun netbeheerder een kortingbon van 150 euro aanvragen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast. Elke beschermde afnemer heeft recht op 1 kortingbon per jaar.

  De kortingbon geldt enkel voor de aankoop van een:

  • nieuwe wasmachine met het label A, A+, A++ of A +++ (of AAC of beter).
  • nieuwe koelkast (met of zonder vriesvak) met het label A+, A++ of A+++.

  De kortingbon geldt niet voor diepvriezers, droogkasten of andere elektrische toestellen.

 • Kortingskaart NMBS 'Verhoogde tegemoetkoming'

  De NMBS-kortingskaart ‘Verhoogde tegemoetkoming’ geeft recht op 50% korting bij aankoop van biljetten in 2de klas op het Belgische spoorwegnet.