Zoek producten

Producten

 • Financiële tussenkomst in culturele participatie voor volwassenen

 • Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

  Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kunt u een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen.

 • Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

  Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wanneer u uw bijdrage niet kunt betalen, kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het OCMW.

  Het OCMW stelt u in regel met de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

 • Geïntegreerd onderwijs: GON-begeleiding in het onderwijs

  Sinds het schooljaar 2017-2018 werd GON-begeleiding vervangen door ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 • Gewaarborgde gezinsbijslag

  Kunt u in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen, dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op de gewaarborgde gezinsbijslag.

 • Gezinszorg

  Gezinnen of alleenstaanden die omwille van geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid of wegens bijzondere sociale omstandigheden hun huishoudelijke taken niet kunnen uitvoeren, kunnen beroep doen op gezins- en bejaardenhulp.

 • Globaal medisch dossier

  Een Globaal Medisch Dossier (GMD) is een elektronisch medisch dossier van u bij uw huisarts. Het bevat al uw medische gegevens. Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen.

  Het bevat onder meer alle gegevens over:

  • vaccinaties
  • allergieën
  • medische onderzoeken
  • behandelingen
  • verslagen van specialisten en andere zorgverleners
  • overzicht van het geneesmiddelengebruik van de patiënt.

  Het GMD geeft een totaalbeeld van de gezondheidssituatie van de patiënt.

 • Gratis abonnement van De Lijn voor personen met een handicap

  Als persoon met een handicap krijgt u een gratis jaarabonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) voor De Lijn. Het gratis abonnement voor personen met een handicap (PMH) is alleen geldig op voertuigen van De Lijn (en dus niet bij de MIVB of de TEC in Brussel en Wallonië).

 • Gratis abonnement van NMBS en De Lijn voor oorlogsinvaliden en oud-strijders

  Als oorlogsinvalide kunt u bij De Lijn aanspraak maken op een gratis jaarabonnement (Omnipas).

 • Gratis energiescan

  Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

  Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

  • Gratis tandverzorging tot 18 jaar

   Kinderen die jonger zijn dan 18 jaar hebben recht op gratis tandverzorging bij alle tandheelkundige behandelingen die de ziekteverzekering terugbetaalt. Dit geldt niet voor orthodontie.

  • Hulp bij het betalen van onderhoudsgeld of alimentatie

   Het OCMW kent bijzondere hulp toe aan personen die problemen hebben om het onderhoudsgeld voor hun kinderen te betalen of om de bijdrage voor een geplaatst kind te betalen.

  • Hulp bij huurproblemen

  • Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling 1772

   De hulplijn 1772 is een hulplijn voor vragen over alle vormen van geweld misbruik en kindermishandeling. Een professionele hulpverlener luistert naar uw verhaal, geeft u informatie en advies en zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing.

  • Huur van een sociale woning bij het Vlaams Woningfonds

   Bent u op zoek naar een sociale woning aan een betaalbare huurprijs? Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden, gelegen in stedelijke centra, geschikt voor de huisvesting van grote gezinnen.