Zoek producten

Producten

 • Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT)

  Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Die Buzzy Pazz of Omnipas is 12 maanden geldig.

 • Buzzy Pazz of Omnipas 'Vervoersgarantie' (VG)

  Mensen met een leefloon, inkomensgarantie en ouderen met een gewaarborgd inkomen kunnen tegen verminderde prijs een Buzzy Pazz of Omnipas Vervoersgarantie (VG) voor twaalf maanden kopen. Dit vervoerbewijs geeft recht op onbeperkt gebruik van alle vervoerdiensten van De Lijn.

  Ook jongeren in Begeleid Zelfstandig Wonen of asielzoekers kunnen een VG-abonnement krijgen.

 • Buzzy Pazz of Omnipas van De Lijn bij inleveren nummerplaat (tot 31 januari 2016)

  Wie de nummerplaat van een gezinsauto inleverde bij de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV), kon bij De Lijn een jaarabonnement krijgen met 50% korting. Dat abonnement werd een DINA-abonnement genoemd (Dienst Inruilen Nummerplaat voor Abonnement). Sinds 1 februari 2016 aanvaardt De Lijn geen nieuwe aanvragen meer voor DINA-abonnementen.

  Hebt u al een DINA-abonnement? Dan blijft dat geldig tot de datum die op het abonnement staat.

 • Collectieve schuldenregeling

  Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

  Een schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

 • Financiële tussenkomst in de huurprijs - huursubsidie

  Als u een bescheiden inkomen hebt en u verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kunt u mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

  U komt alleen in aanmerking als u verhuisd bent:

 • Dringend ziekenvervoer

  Dringend ziekenvervoer is vervoer van zieke personen dat plaatsvindt na een oproep naar het noodnummer 100 of 112.

 • Financiële hulp in noodsituaties

  Bevindt u zich in een noodsituatie door een zware tegenslag zoals een ongeval, een uithuiszetting, een woningbrand, ... dan kunt u dringende steun krijgen. U kunt enkel dringende steun krijgen voor zaken die een onmiddellijke behandeling vragen, bijvoorbeeld wanneer u geen geld meer hebt om eten te kopen. Dringende steun is beperkt in tijd.

 • Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

  Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

 • Een sociale woning huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij

  Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

  De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

 • Equivalent leefloon

  Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

 • Europese handicapkaart of European Disability Card (EDC)

  De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee u als persoon met een handicap voordelen kunt genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. De kaart is geldig in België en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië en Roemenië. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat u een handicap hebt.

 • Incontinentietoelage

  Patiënten die incontinent zijn kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

 • Financiële tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten

  Als gezin met een laag inkomen kunt u een financiële tegemoetkoming voor jeugdactiviteiten aanvragen om uw kinderen te laten deelnemen aan het vrijetijdsleven (sport, cultuur, jeugdwerk ...).

 • Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

  Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

 • Financiële tussenkomst in hospitalisatiekosten

  Hebt u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering, dan kan u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.