Zoek producten

Financiële tussenkomst in voetverzorging - pedicurebonnen

Wat

Het OCMW kan u in bepaalde gevallen een financiële tussenkomst geven in voetverzorging.

Voorwaarden

U bent een inwoner van Scherpenheuvel-Zichem

  • ofwel vanaf de leeftijd van 65 jaar die het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering geniet
  • ofwel met een handicap of invaliditeit van minstens 66% die het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering geniet.

Procedure

U vraagt de pedicurebon aan bij de onthaalmedewerker van het Sociaal Huis.

U kan met de bon terecht bij een pedicure, die u kan kiezen uit de lijst van aangesloten pedicures, die u bij het OCMW kan bekomen.

Wat meebrengen?

  • kleefvignet van uw ziekenfonds
  • als u geen 65 jaar bent, brengt u ook een attest mee dat bewijst dat u een handicap of invaliditeit van ten minste 66% hebt:
    • ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap
    • ofwel een attest van het kinderbijslagfonds
    • ofwel een attest van het ziekenfonds

Bedrag

De tussenkomst in voetverzorging bedraagt maximum 50 euro voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Het OCMW gaat na of u bij uw ziekenfonds een tussenkomst voor voetverzorging kan genieten en hoeveel deze tussenkomst bedraagt.
U ontvangt van het OCMW een bon ter waarde van het resterende bedrag tot aan het bedrag van 30 euro.