Zoek producten

Financiële tussenkomst voor een verblijf in een dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf

Wat

Thuis zijn er de beste zorgen van uw vertrouwde verzorgende(n) en mantelzorger(s). Is het voor hen op bepaalde dagen wat moeilijker, omdat ze op vakantie zijn, ziek zijn of gewoon even op adem willen komen? Hebt u een tijdje meer verzorging nodig dan normaal, bijv. omdat u gevallen bent? Dan kan u voor opvang en verzorging terecht in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf.

Het OCMW geeft een financiële tussenkomst aan ouderen, zorgbehoevenden en personen met een handicap voor een verblijf in een dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende is een inwoner van Scherpenheuvel-Zichem
 • de zorgbehoevende
  • komt in aanmerking voor een mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgverzekering
  • of komt in aanmerking voor een mantelzorgpremie van het OCMW
  • of maakt gebruik van een dienst gezinszorg
 • de factuur van het dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf bedraagt in totaal minstens 50 euro voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf de dag van de eerste prestatie, als er tijdens deze periode verschillende facturen zijn mag u deze samentellen.

Procedure

U vraagt de toelage aan in het Sociaal Huis bij de thuiszorgdienst van het OCMW. U kan het aanvraagformulier downloaden.

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd betaalt het OCMW de premie uit.

Wat meebrengen?

 • de identiteitskaart van de zorgbehoevende
 • de factuur van het dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf
 • ofwel een bewijs van storting van de premie van de Vlaamse Zorgverzekering
 • ofwel de meest recente factuur van een dienst gezinszorg
 • ofwel een ander document dat aantoont dat de zorgbehoevende tot de doelgroep behoort

Bedrag

De zorgbehoevende ontvangt 1/3de van het gefactureerde bedrag tot hoogstens 500 euro per kalenderjaar.