Zoek producten

Sociaal tarief kabelabonnement

Wat

Personen met een handicap krijgen in bepaalde gevallen een vermindering van 50 procent op het abonnementsgeld voor kabeltelevisie (uitgezonderd vergoeding auteursrechten).

Opgelet!
Het al dan niet toekennen van dit sociaal tarief is niet wettelijk vastgelegd en is dus afhankelijk van de kabelmaatschappij.

Procedure

De abonnee die een algemeen attest (afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid) van 80% invaliditeit of een vermindering van de zelfredzaamheid van tenminste 12 punten kan voorleggen voor zichzelf of voor een persoon die bij hem gedomicilieerd is, kan de korting aanvragen.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart aanvrager
  • factuur kabeldistributie
  • algemeen attest FOD Sociale Zekerheid