Zoek producten

Financiële tussenkomst in oppashulp

Wat

Het OCMW geeft een financiële tegemoetkoming aan ouderen, zorgbehoevenden en personen met een handicap die beroep doen op een oppasdienst.

De oppashulp kan een familielid die de dagelijkse zorg opneemt even ontlasten.

Hij of zij kan de zorgbehoevende:

 • gezelschap houden
 • samen met hem of haar een wandeling maken
 • samen een boodschap doen
 • helpen bij het opwarmen en opeten van een maaltijd
 • helpen bij de basisverzorging.

Nachtoppas is eveneens mogelijk.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende:
  • komt in aanmerking voor een premie van de Vlaamse Zorgverzekering
  • of komt in aanmerking voor een mantelzorgpremie van het OCMW
  • of maakt gebruik van een dienst gezinszorg
 • de factuur van de oppasdienst bedraagt in totaal minstens 100 euro voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf de dag van de eerste prestatie
 • als er tijdens deze periode verschillende facturen zijn mag u deze samentellen

Procedure

U vraagt de toelage aan in het Sociaal Huis bij de thuiszorgdienst van het OCMW.

Nadat uw aanvraag is goedgekeurd betaalt het OCMW de premie uit.

Wat meebrengen?

 • de identiteitskaart van de zorgbehoevende
 • ofwel een bewijs van storting van de premie van de Vlaamse Zorgverzekering

 • ofwel de meest recente factuur van een dienst gezinszorg

Bedrag

De zorgbehoevende ontvangt 1/3de van het gefactureerde bedrag tot hoogstens 500 euro per kalenderjaar.