Zoek producten

Mantelzorgpremie

Wat

Een mantelzorger is een persoon die regelmatig zorg verleent aan iemand uit zijn onmiddellijke omgeving. Sommige mantelzorgers zorgen voor een chronisch ziek kind, een partner met een handicap of een dementerende ouder. Anderen helpen een zus, een vriendin of een buurman die op zorg is aangewezen.

Het OCMW biedt een financiële ruggensteun aan zorgbehoevende personen die een beroep doen op mantelzorgers, zo kunnen ze de mantelzorgers eens in de bloemetjes zetten.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende is een inwoner van Scherpenheuvel-Zichem 
 • de zorgbehoevende: 
  • heeft een beperking in zelfredzaamheid van minstens 12 punten 
  • of heeft een arbeidsongeschiktheid van minstens 80% 
  • of is een kind tot 21 jaar dat verhoogde kinderbijslag ontvangt ten gevolge van een handicap 
  • of komt in aanmerking voor palliatieve zorgverlening 
 • de zorgbehoevende ontvangt geen mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgverzekering en geen persoonlijk assistentiebudget 
 • de zorgbehoevende is niet permanent opgenomen in een instelling, ziekenhuis of een woonzorgcentrum 

Procedure

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij het Sociaal Huis. Na goedkeuring van het dossier door het vast bureau wordt de toelage maandelijks uitbetaald aan de zorgbehoevende.

U kan het aanvraagformulier en het toelatingsformulier voor het uitwisselen van informatie downloaden.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart zorgbehoevende
 • ofwel attest van verminderde zelfredzaamheid of arbeidsongeschiktheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • ofwel verklaring palliatieve zorgverlening van de geneesheer

Bedrag

 • 40 euro per maand per verzorgingssituatie