Zoek producten

Financiële tussenkomst in culturele participatie voor volwassenen

Wat

Het OCMW kent een socio-culturele participatiepremie toe voor de voorstellingen die vermeld worden in de programmabrochure van cultureel centrum den egger.

Voorwaarden

De premie is er voor inwoners van Scherpenheuvel-Zichem die recht hebben op of toegelaten zijn tot:

  • de verhoogde verzekeringstegemoetkoming of het OMNIO-statuut van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • een collectieve schuldenregeling
  • budgetbeheer bij het OCMW.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • de beschikking toelaatbaarheid van uw collectieve schuldenregeling
  • ticket(s) van de voorstelling(en) in den egger

Bedrag

De premie bedraagt 90% van de kostprijs van het ticket/de tickets van den egger voor de periode van 1 januari tot en met 31 december met een maximum van 50 euro per persoon per jaar.