Zoek producten

Incontinentietoelage

Wat

Personen met incontinentieproblemen worden vaak ook geconfronteerd met hogere kosten voor huisvuilophaling. Zij kunnen bij het OCMW terecht voor een incontinentietoelage.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende is een inwoner van Scherpenheuvel-Zichem
 • de zorgbehoevende heeft chronische incontinentieproblemen
 • de zorgbehoevende heeft recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het RIZIV
 • de zorgbehoevende is niet permanent opgenomen in een instelling, ziekenhuis of een woonzorgcentrum 

Procedure

U vraagt de toelage aan bij het Sociaal Huis. Na goedkeuring van de aanvraag door het vast bureau wordt de toelage gestort op de Diftarrekening van de betrokken persoon of van het betrokken gezin.

Download het aanvraagformulier.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart zorgbehoevende 
 • bewijs van 
  • ofwel het forfait incontinentiemateriaal van het ziekenfonds 
  • ofwel het forfait onbehandelbare incontinentie van het ziekenfonds
  • ofwel het incontinentieforfait van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
 • laatste betalingsuitnodiging of factuur Diftar

Bedrag

50 euro per persoon voor de periode van 1 januari tot en met 31 december