Zoek producten

Budgetbeheer

Wat

Bij budgetbeheer wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam. Er wordt van u verwacht dat u al uw inkomsten overmaakt worden op deze rekening, zo kan de maatschappelijk werker uw vaste kosten en eventuele schulden betalen. Daarnaast krijgt u leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven. Het doel is dat u met hulp van de maatschappelijk werker uw budget op een constructieve manier leert te beheren zodat u het op termijn terug zelf in handen kan nemen. Een budgetbeheerdossier is in principe beperkt in tijd.

Voorwaarden

  • u vindt het moeilijk om uw geld te beheren
  • u heeft een beperkt aantal schulden en vindt het moeilijk om afbetalingsplannen op te stellen en te volgen (dit is geen vereiste)
  • u bent bereid uw volledige inkomen aan het OCMW over te maken en zelf te leven van een afgesproken leefgeld.

 

Procedure

  • Ga langs bij uw OCMW. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor u.
  • Is budgetbeheer iets voor u, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.
  • Al uw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Uw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er uw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.