Zoek producten

Producten

 • Aankoop van een sociale woning of bouwgrond bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)

  De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

  SHM's verkopen:

  • sociale koopwoningen
  • sociale bouwgronden (= kavels)
  • middelgrote koopwoningen
  • middelgrote bouwgronden (= kavels).
 • Aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming

  De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) biedt financiële hulp aan langdurig zorgbehoevenden. Een eerste luik van de Vlaamse Sociale Bescherming is het reeds bestaande zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering genoemd).

 • Advies om de toegankelijkheid van een woning voor ouderen te verbeteren

  Om de toegankelijkheid van een woning voor ouderen te verbeteren kunt u terecht bij het meldpunt toegankelijkheid voor ouderen. Het meldpunt geeft u advies over de aanpassingsmogelijkheden aan de woning.

 • Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of water

  De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker.

 • Arbeidstrajectbegeleiding

  Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.

 • Begeleiding van inburgeraars (het Inburgeringstraject)

  De Vlaamse overheid wil dat mensen die vanuit het buitenland in Vlaanderen en Brussel komen wonen, actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarom biedt de Vlaamse overheid een inburgeringstraject aan, dat inburgeraars moet helpen om de nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Inburgering biedt hen een eerste opstap om hun maatschappelijke rol als burger, ouder, werknemer, ondernemer,... volop te kunnen opnemen.

  Alle inburgeraars hebben recht op dit inburgeringstraject. Bepaalde categorieën zijn zelfs verplicht om een dergelijk traject te volgen.

 • Belastingvermindering voor dakisolatie

  Onder bepaalde voorwaarden kunt u een belastingvermindering krijgen voor uitgaven die u doet voor dakisolatie. De belastingvermindering bedraagt 30% van het factuurbedrag. Er geldt wel een maximumbedrag.

  Deze belastingvermindering is in 2017 afgeschaft, maar er is wel nog een overgangsmaatregel: u kunt nog een belastingvermindering krijgen voor werken in 2017 als u voldoet aan bepaalde voorwaarden (zie Voorwaarden).

 • Belastingvrije som bij opvang van een ouder familielid

  Een ouder familielid, (groot)ouders of broers en zussen die u opneemt in uw gezin of waarbij u inwoont, zijn fiscaal ten laste. U krijgt daarvoor een extra belastingvrije som.

 • Bevolkingsonderzoek Borstkanker

  Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen in Vlaanderen om de 2 jaar, zonder kosten, deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het Bevolkingsonderzoek kan afwijkingen in een borst al opsporen als ze nog zo klein zijn dat u er zelf niets van merkt. Als borstkanker tijdig wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing groter.

 • Bijzonder Solidariteitsfonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten

  Het Bijzonder Solidariteitsfonds is een bijkomend vangnet naast de gewone dekking van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Dit fonds geeft een financiële tegemoetkoming aan patiënten met zeer ernstige aandoeningen die voor bepaalde behandelingen geen terugbetaling krijgen.

 • Blindenstok

  De blindenstok of witte stok helpt blinden en slechtzienden om zich op straat te verplaatsen en wijst andere weggebruikers op de handicap. U kunt een dergelijk taststok verkrijgen bij verschillende gespecialiseerde organisaties.

 • Verblijfkosten in een woonzorgcentrum

  Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten van de ouder te betalen. Meestal wordt dit aan de kinderen gevraagd.

 • Budgetbegeleiding

  Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij u advies en steun kunt krijgen en waarbij u zelf uw budget beheert. Als u schulden hebt, kunt u ook hiervoor juridisch advies krijgen.

 • Budgetbeheer

  Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kunt u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

  Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werk(st)er.

 • Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT)

  Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Die Buzzy Pazz of Omnipas is 12 maanden geldig.