Deontologische code

U verwacht van de medewerkers van het OCMW een correcte en optimale hulp- en dienstverlening. Om een antwoord te bieden aan deze verwachtingen, heeft het OCMW een deontologische code voor de medewerkers opgesteld. Deze deontologische code is gebaseerd op de waarden van het OCMW: “open, rechtvaardig en warm”.

U vindt de deontologische code voor de medewerkers van het OCMW in de brochure.