Vast bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor.

Het vast bureau voert de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn uit.

De raad voor maatschappelijk welzijn kan bepaalde bevoegdheden overdragen aan het vast bureau.