Bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk OCMW heeft vanaf 2019 verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Dit comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

De taken van het BCSD hebben onder meer betrekking op de individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.