Agenda en verslagen

20 februari 2017agendaverslag
27 maart 2017agendaverslag
24 april 2017agendaverslag
12 juni 2017agendaverslag
25 september 2017agendaverslag
23 oktober 2017agendaverslag
27 november 2017agendaverslag
29 januari 2018agendaverslag
26 februari 2018agendaverslag
26 maart 2018agendaverslag
3 mei 2018agendaverslag
28 mei 2018agendaverslag
25 juni 2018agendaverslag
27 augustus 2018agendaverslag
24 september 2018agendaverslag
29 oktober 2018agendaverslag
26 november 2018agenda 
2 januari 2019agenda gemeenteraad 
2 januari 2019agenda OCMW-raad 

De agenda, de toelichting van de agendapunten, de lijst besluiten, het zittingsverslag en de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn vanaf 1 januari 2019 kan u raadplegen op de website van de stad.