Zit je in financiële moeilijkheden door de energiecrisis?

De energiecrisis treft ons allemaal. De prijzen van aardgas, elektriciteit, stookolie en andere brandstoffen swingen de pan uit.  Ook de kosten van het dagelijks leven zijn gestegen, bijvoorbeeld voor voeding in de winkel. Door de sterk gestegen prijzen voor energie, voeding en andere producten kan je er soms niet meer in slagen om je rekeningen te betalen.

De federale regering biedt al steunmaatregelen. Daarnaast willen we als lokaal bestuur ook onze eigen inwoners helpen die omwille van de stijgende prijzen in de financiële problemen of schulden geraken en op basis van de huidige maatregelen (net) niet in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

Heb je financiële problemen, zet dan de stap naar de dienst sociale hulpverlening. Een maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek van je concrete situatie. We kunnen je helpen met het papierwerk en eventuele financiële ondersteuning bieden in deze crisistijden.

Extra ondersteuning voor personen met onbetaalde gas- en/of elektriciteitsrekeningen en andere onbetaalde facturen

Indien je kampt met onbetaalde gas- en/of elektriciteitsrekeningen en andere facturen (bijvoorbeeld huishuur, waterfacturen, medische kosten, schoolrekeningen en kosten kinderopvang) kan je een aanvraag doen om financieel extra tussen te komen.

Je maandelijkse inkomen mag niet hoger zijn dan tweemaal het bedrag van de categorie leefloon waartoe je zou behoren:

  • als koppel of alleenstaande ouder met kinderen mag je gezinsinkomen (totale gezinsinkomen en kinderbijslag) niet hoger zijn dan 3.015 euro per maand, verhoogd met 100 euro per kind ten laste;
  • als alleenstaande persoon mag je inkomen niet hoger zijn dan 2.231 euro per maand.

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst zal een berekening maken in elke individuele situatie. De financiële tussenkomst bedraagt maximum 500 euro per gezin voor het jaar 2022.

Hoe aanvragen?

Je maakt een afspraak bij een maatschappelijk werker van de dienst sociale hulpverlening:
 013 39 13 13 - socialehulpverlening@scherpenheuvel-zichem.be  

Wat breng je mee?

  • bewijzen van je huidig gezinsinkomen, zoals loonfiches, attesten uitkeringen en kinderbijslag, rekeninguittreksels;
  • onbetaalde rekeningen van gas- en/of elektriciteit én andere onbetaalde rekeningen of facturen zoals huishuur, water, medische kosten, schoolrekeningen, facturen kinderopvang.