Zit je in financiële moeilijkheden door de coronacrisis?

De coronacrisis treft ons allemaal. Misschien voel je de gevolgen ook in je portemonnee.

Zo kan je inkomen of een gedeelte ervan verminderd zijn door tijdelijke werkloosheid, ontslag, het wegvallen van een flexijob of annulatie van freelanceopdrachten, …

Ook de kosten van het dagelijks leven zijn gestegen. Denk maar aan de prijzen voor voeding in de winkel.

Door de coronacrisis slagen sommigen er niet meer in om de rekeningen van bijvoorbeeld verwarming, elektriciteit of de huishuur te betalen.

Ondanks de steunmaatregelen van de Vlaamse en federale regering, kan je geconfronteerd worden met ernstige financiële moeilijkheden.

Heb je financiële problemen, zet dan de stap naar het OCMW. Een maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek van je concrete situatie. Het OCMW kan je helpen met het papierwerk en eventuele financiële ondersteuning bieden in deze crisistijden.

Extra financiële ondersteuning voor schoolkosten en kinderopvang

Ook de schoolkosten en de kosten voor kinderopvang kunnen financieel zwaar doorwegen, zowel voor een alleenstaande ouder als voor een koppel met kinderen.

Ook alleenstaande meerderjarige studenten kunnen de financiële gevolgen ondervinden van de kosten die zij hebben voor hun studies.

Daarom komt het OCMW tijdens de coronacrisis financieel extra tussen in de kosten van kinderopvang en de school- en studiekosten.

Voor wie?

Je maandelijkse inkomen mag niet hoger zijn dan tweemaal het bedrag van de categorie leefloon waartoe je zou behoren:

  • als koppel of alleenstaande ouder met kinderen mag je gezinsinkomen (totale gezinsinkomen en kinderbijslag) niet hoger zijn dan 2.592 euro per maand, verhoogd met 100 euro per kind ten laste;
  • als alleenstaande student mag je inkomen niet hoger zijn dan 1.918 euro per maand.

Een maatschappelijk werker van het OCMW zal een berekening maken in elke individuele situatie.

Hoeveel bedraagt de financiële tussenkomst?

De financiële tussenkomst van het OCMW bedraagt 90% voor de kosten voor kinderopvang en 90% voor de school- en studiekosten met een maximum van 500 euro per kind.

Hoe vraag je de financiële tussenkomst aan?

Je maakt een afspraak bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW:

Wat breng je mee?

  • bewijzen van je gezinsinkomen, zoals loonfiches, attesten uitkeringen en kinderbijslag, rekeninguittreksels;
  • rekeningen van kinderopvang en/of school- en studiekosten, zoals schoolfacturen, aankopen schoolbenodigdheden