Wij laten u niet in de kou staan!

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een beperkt inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Zij kunnen bij het OCMW terecht voor een verwarmingstoelage.

Deze toelage is niet enkel voor verwarmingsbronnen die in aanmerking komen voor de verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds (huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c), bulkpropaangas), maar ook voor alle andere soorten verwarmingsbronnen, ongeacht de aard ervan (aardgas, elektriciteit, gasflessen, hout, pellets ...).

Klik op de link voor meer informatie over de toelage voor