Vacature halftime administratief medewerker sociale dienst

Het OCMW is op zoek naar een halftime administratief medewerker (m/v/x) in contractueel dienstverband. Wij leggen ook een wervingsreserve van drie jaar aan.

Je voornaamste taken zijn:

  • opmaken van de voorstellen van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst voor het bevoegde beleidsorgaan
  • controleren van de dossiers van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst in functie van het opmaken van de voorstellen van de sociale dienst voor het bevoegde beleidsorgaan
  • formeel opvolgen van de herzieningen van de dossiers van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst
  • opmaken van de notulen van de besluiten van de sociale dienst en van de thuisdiensten voor het bevoegde beleidsorgaan
  • opmaken van de brieven met de besluiten van het bevoegde beleidsorgaan
  • opmaken van statistieken van de werking van het departement maatschappelijk welzijn (o.m. algemene sociale dienst, lokaal opvanginitiatief, thuisdiensten)
  • opmaken, administratief beheren en opvolgen van de diverse documenten van het departement maatschappelijk welzijn (dossiers, draaiboeken, briefwisseling, attesten, lijsten, overzichten enz.)

Voorwaarden

Je voldoet aan de voorwaarden om op niveau C tewerkgesteld te worden.

Wij bieden

Een uitdagende job met verantwoordelijkheid, een contract voor onbepaalde duur, een minimum bruto aanvangswedde van 11.638,44 euro op jaarbasis (halftime), eventuele overname anciënniteit uit de privé of als zelfstandige, gunstige verlofregeling, extra-legaal pensioen, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer (treinstation op 700 m van het OCMW) en een fietsvergoeding.

Interesse?

Bezorg je kandidatuur, samen met een curriculum vitae, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister (maximaal 3 maanden oud), aan de voorzitter van het OCMW, Markt 21 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, uiterlijk op vrijdag 11 mei 2018 met de post (poststempel geldt als bewijs) of tegen ontvangstbewijs bij de dienst HRM.

Meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure kan je aanvragen bij de dienst HRM 013 61 21 72 (An Baraitre) of 013 35 16 50 (Katrien Vandenbroeck) of via email: personeelsdienst@ocmwscherpenheuvel-zichem.be (geen sollicitaties).