Recentste nieuwsberichten

Rattenvergif

Rattenvergif wordt enkel nog verdeeld aan de onthaalbalie van het stadhuis en NIET MEER bij het Sociaal Huis. Per adres kan je nog maximum 4 zakjes rattenvergif afhalen, dit op voorlegging van je identiteitskaart. Je kan dus geen vergif voor andere personen/adressen afhalen. Je kan maximaal 3x per jaar vergif afhalen.