Inwerkingtreding Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen

Jaarlijks dreigen duizenden huishoudens op straat te worden gezet, vaak het gevolg van huurachterstallen. De Vlaamse Regering wil hier iets aan doen. Daarom trad op 1 juni het nieuwe Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen in werking.

Bij huurachterstal van minstens 2 maal de huurprijs en maximaal 6 maal de huurprijs kan de huurder een hulpvraag stellen aan het OCMW om via een begeleidingstraject de huurachterstal aan te zuiveren.

Een verhuurder die de huurachterstallen van zijn huurder minnelijk wil oplossen, kan de huurder aansporen om contact op te nemen met het OCMW. Indien het OCMW na sociaal onderzoek beslist om financieel tussen te komen voor de huurachterstallen en de huurder verdere begeleiding van het OCMW wenst te aanvaarden, sluiten de drie partijen een begeleidingsovereenkomst.

Binnen de 5 dagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst ontvangt de verhuurder 50% van de huurachterstal van het OCMW met een maximum van 1.250 euro. Voor het saldo van de huurachterstal wordt een afbetalingsplan opgemaakt dat de huurder moet nakomen. 

Naar aanleiding van de coronamaatregelen komen huurachterstallen, ontstaan vanaf 1 april 2020, in aanmerking. Oudere huurachterstallen komen niet in aanmerking.

Zit je als huurder of als verhuurder in deze situatie? Aarzel dan niet om erover te praten en contact op te nemen met het OCMW.

Hier vind je alvast meer informatie.