Gezocht: mondmaskers

Er dreigt een groot tekort aan mondmaskers. Dit blijkt onder meer uit een oproep van viroloog Marc van Ranst om mondmaskers te schenken aan ziekenhuizen. De stad wil niet passief blijven toekijken en doet een oproep aan onze inwoners om ongebruikte mondmaskers te verzamelen.

We vragen burgers, bedrijven, winkels … om hun voorraad mond- en/of stofmaskers af te staan. Deze kunnen, liefst in de originele verpakking, worden afgegeven aan het onthaal van het sociaal huis, na afspraak op het nummer 013 77 26 47. 

De stad zorgt er dan op zijn beurt voor dat de maskers worden verdeeld onder de zorgverleners. Daarbij wordt gedacht aan ziekenhuizen, huisartsen, woonzorgcentra, triageplaatsen maar ook aan thuisverpleegkundigen die eerstelijnshulp geven. Bij hen zijn er ook nijpende tekorten.

Hartelijk dank voor uw inspanningen!