Belangrijke wijzigingen in de pensioenwetgeving

Vervroegd pensioen mogelijk voor SWT’ers (Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of het vroegere brugpensioen)

Zit u nu in het stelsel van SWT? Dan hebt u vanaf 1 januari 2019 de mogelijkheid om uit dit stelsel te stappen voor uw 65ste en kan u een vervroegd pensioen bekomen wanneer u aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet.

Al uw gewerkte dagen tellen mee voor de pensioenberekening

Vanaf 1 januari 2019 tellen ook de gewerkte dagen na het bereiken van uw volledige globale beroepsloopbaan (14 040 dagen) mee voor de berekening van uw pensioenbedrag. Dit leidt in de meeste gevallen tot een hoger pensioen.
De dagen van inactiviteit na de 14 040ste dag tellen daarentegen niet meer mee voor de berekening van uw pensioenbedrag.

Bepaalde inactieve periodes worden minder gunstig beloond voor de berekening van uw pensioenbedrag

Inactieve periodes, gelegen na 2016, blijven vanaf 1 januari 2019 wel meetellen voor de berekening van uw pensioenbedrag, maar zullen minder pensioen opbrengen dan tot nu toe het geval was. Deze inactieve periodes zijn:

  • volledige werkloosheid;
  • pseudo-brugpensioen (ook gekend als Canada Dry pensioen);
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Meer weten?

De website MyPension.be houdt rekening met deze wetswijzigingen. U kan hier uw elektronisch dossier raadplegen. U kan aanmelden met een digitale sleutel: identiteitskaart en pin-code, itsme, mobile app …

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig om uw elektronisch dossier te raadplegen? U kan langskomen bij de dienst Pensioenen in het Sociaal Huis. Breng uw identiteitskaart en de pin-code mee.