Nieuws

Abonneren op Recente nieuwsberichten
 • Waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan

  De criteria voor de opstart van de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan zijn, voor een tweede maal deze zomer, bereikt. De effectieve warmteperiode met erg warme dagen start op woensdag 5 augustus. De voorspellingen van het KMI verwachten hoge temperaturen van 30°C en meer. Dit houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen.

  lees meer
 • kind

  COVID-19-toeslag Groeipakket

  Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober. 

  lees meer
 • Dienstverlening in het sociaal huis vanaf 7 juli

  Het sociaal huis is nog steeds op afspraak open. Vanaf 7 juli maken we een uitzondering voor dringende hulpvragen.

  lees meer
 • Inwerkingtreding Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen

  Jaarlijks dreigen duizenden huishoudens op straat te worden gezet, vaak het gevolg van huurachterstallen. De Vlaamse Regering wil hier iets aan doen. Daarom trad op 1 juni het nieuwe Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen in werking.

  lees meer
 • geweld

  Slachtoffer van huiselijk geweld? Vraag naar een ‘masker 19’ in de apotheek

  Tijdens de coronacisis spendeer je veel tijd met je gezin. Het gebrek aan dagdagelijkse structuur, een beperkt(er) sociaal netwerk, sociaal isolement, angst en stress zijn risicofactoren voor familiaal geweld. Krijg je te maken met hoogoplopende ruzie of huiselijk geweld? Er is hulp!

  lees meer
 • telefoongesprek

  Medewerkers stad en OCMW bellen senioren

  In deze moeilijke tijden, is het voor senioren niet altijd gemakkelijk om in contact te blijven met anderen of om volledig zelfstandig voor zichzelf te zorgen. Medewerkers van de stad en het OCMW bellen daarom thuiswonende senioren op om te vragen hoe het met hen gaat en of ze ergens hulp bij nodig hebben.

  lees meer
 • laptop

  77 laptops voor kinderen in kansarme gezinnen

  Thuisonderwijs is niet voor iedereen een evidentie, en zeker niet voor kansarme gezinnen tijdens de coronacrisis.

  lees meer
 • zorgen

  Financiële moeilijkheden door de coronacrisis?

  Door de coronacrisis kan je te maken krijgen met financiële moeilijkheden doordat je inkomen of een gedeelte ervan vermindert. De federale en Vlaamse regering hebben een aantal maatregelen genomen om te voorkomen dat je in de problemen geraakt. Ook bij het OCMW kan je terecht voor administratieve en eventuele financiële ondersteuning.

  lees meer
 • Voorrangsbewijs zorgpersoneel

  Scherpenheuvel-Zichem ondersteunt zorgverleners

  Het stadsbestuur neemt een aantal maatregelen om de zorgverleners te ondersteunen. Met het voorrangsbewijs voor zorgpersoneel krijgen ze voorrang in voedingswinkels en apotheken. Gereserveerde parkeerplaatsen zorgen dat ze vlotter huisbezoeken kunnen afleggen.

  lees meer
 • Coronavirus

  Coronavirus

  Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. 

  Hier vind je meer info specifiek voor Scherpenheuvel-Zichem.

  lees meer