Voorschotten op sociale uitkeringen

Wat

Indien de uitbetaling van de sociale zekerheidsuitkering of het loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een beperkt voorschot toekennen. Dit voorschot wordt teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.
Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of u recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

U kan hiervoor contact opnemen met het OCMW van uw gemeente.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • loonbrief
  • bewijs van recht op een sociale uitkering
  • rekeninguittreksels

De maatschappelijk werker kan u vragen nog andere documenten mee te brengen.