Financiële tussenkomst in begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Wat

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal het OCMW een minimale begrafenis verzorgen.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.

Procedure

Neem contact op met het OCMW voor u een begrafenisondernemer contacteert. De maatschappelijk werker zal een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren, indien nodig zal het OCMW een minimale begrafenis verzorgen.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • bewijs van uw financiële situatie.