Financiële hulp en hulp bij schulden

U kan bij het OCMW terecht wanneer u geldzorgen of financiële problemen hebt. De sociale dienst onderzoekt samen met u op welke manier zij u het best kunnen helpen of begeleiden.

Hebt u geen inkomen?
Dan komt u misschien in aanmerking voor een leefloon.

In sommige gevallen kan u van het OCMW, aanvullend op uw gewone inkomen, extra financiële hulp krijgen.

Is uw budget onvoldoende om uw betalingen te kunnen uitvoeren en dreigen de schulden zich op te stapelen?
Het OCMW kan u helpen bij het beheren van uw budget.

Het OCMW kan in bepaalde gevallen ook voorschotten toekennen op bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen.