OCMW Scherpenheuvel-Zichem
Markt 21
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Tel: 013 77 26 47
info@ocmwscherpenheuvel-zichem.be
Ondernemingsnr. 0216.769.561

Openingsuren
ma
9 - 12 u.
di
9 - 12 u.
13.30 - 16 u.
wo
9 - 12 u.
do
9 - 12 u.
13.30 - 16 u.
vr
9 - 12 u.

Disclaimer

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Het OCMW Scherpenheuvel-Zichem wil de informatie met betrekking tot de dienstverlening en het beleid toegankelijker maken.
Het OCMW spant zich in om relevante en juiste informatie te geven en om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Evenwel kunnen wij niet uitsluiten dat er mogelijk bepaalde gegevens niet volledig, niet nauwkeurig of niet bijgewerkt zouden zijn.
De gegevens zijn niet noodzakelijk een weergave van een officieel goedgekeurde tekst. Enkel de papieren versie van een tekst getekend door de voorzitter en secretaris is rechtsgeldig.
De site brengt ook links met andere sites tot stand.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kan onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten, kennis nemen van het laatste nieuws, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Het OCMW Scherpenheuvel-Zichem gaat zorgvuldig om met uw privacy. Voor sommige diensten op deze site vragen wij u enkele persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden echter op geen enkele manier aan derden overgemaakt.
Hierna volgt een opsomming van manieren waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen:

 • Formulieren
  U kan het OCMW Scherpenheuvel-Zichem contacteren via het contactformulier. Het OCMW Scherpenheuvel-Zichem verzamelt persoonlijke informatie zoals uw contactgegevens enkel voor het beantwoorden van uw vragen. Geen enkele informatie die wij van u ontvangen bij het stellen van uw vraag wordt vrijgegeven aan derden.Enkel personeel van het OCMW kan uw persoonlijke informatie bekijken en gebruiken voor de doelstellingen waarvoor zij initieel werd doorgegeven, tenzij een wet of decreet hier anders over beslist. Uw vraag zelf wordt gearchiveerd, maar uw persoonlijke gegevens worden niet verder verwerkt in een contactlijst. U hebt steeds het recht uw gearchiveerde vraag in te kijken.
 • E-mails
  Indien u via de e-mailadressen vermeld op deze site contact opneemt met het OCMW Scherpenheuvel-Zichem, deelt u ons bepaalde informatie mee (uw e-mailadres, naam ed), zodat het OCMW uw vragen kan beantwoorden. Deze informatie zal ook niet worden medegedeeld aan derden, tenzij dit nodig is voor het beantwoorden van de gestelde vraag. Gelieve ons indien mogelijk te contacteren via de relevante e-mailadressen. Voor een algemene vraag kan u ook steeds terecht op info@ocmwscherpenheuvel-zichem.be.
  Uw persoonlijke gegevens worden niet verder verwerkt in een contactlijst, tenzij u hier zelf uitdrukkelijk om vraagt. U kan in dat geval uw gegevens steeds inkijken en aanpassen indien nodig.
 • Statistieken
  Om statistische redenen registreren wij het aantal bezoekers en bezoeken van onze site. Hierbij wordt IP-adres, OS-type en browsertype van de gebruiker geregistreerd. Zo kennen wij de geografische spreiding alsook de softwareplatforms van onze bezoekers. Het OCMW gebruikt deze gegevens enkel in haar statistieken. Hiervoor maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden geplaatst door een webserver. De gegevens zijn uniek voor u en kunnen enkel gelezen worden door de server die ze u gaf. U kan deze cookies weigeren door uw browser daartoe in te stellen, hoewel het blokkeren van cookies uw toegang tot sommige pagina’s van deze website kan beperken.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de opslag van uw gegevens door het OCMW op de manier weergegeven in deze verklaring. Het OCMW Scherpenheuvel-Zichem behoudt het recht deze verklaring aan te passen of uit te breiden indien nodig.

De website van het OCMW legt links naar externe websites. Onze bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn enkel van toepassing op onze eigen site en breidt zich niet uit naar het verwerken van persoonlijke gegevens op deze externe sites. Wij adviseren u daarom altijd de bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op die sites na te kijken en hen eventueel te contacteren.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, kunt u de informatie vrij en kosteloos raadplegen. U kunt ze downloaden en kopiëren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u daarbij duidelijk de bron vermeldt. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beelden) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Wat het auteursrecht van gegevens van gelinkte sites betreft, zijn de regels, opgelegd door de eigenaars van die sites, van toepassing.

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site zijn voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Door te surfen op deze site stemt u in met hierna volgende aansprakelijkheidsbeperking. Het OCMW Scherpenheuvel-Zichem kan in die gevallen evenmin financieel aangesproken worden.

Het OCMW Scherpenheuvel-Zichem is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van achterhaalde, onjuiste, onvolledige informatie of voor het ontbreken van informatie. Aan de informatie op deze site kan geen rechtskracht ontleend worden.
Het OCMW is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt. Het OCMW is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het bezoek aan deze sites.
Het OCMW is niet aansprakelijk indien u de informatie aanwendt in strijd met deze regels en andere wettelijke bepalingen.
Het OCMW is niet aansprakelijk indien u schade lijdt door het surfen op de site of door onderbrekingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens.

Het OCMW Scherpenheuvel-Zichem streeft een zo volledig mogelijke berichtgeving na. Desondanks kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegevens op deze site. Gegevens op deze site kunnen na verloop van tijd verouderen. Het OCMW Scherpenheuvel-Zichem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit foutieve, onvolledige of verouderde informatie op deze website.

Storingen

Het OCMW Scherpenheuvel-Zichem zet zich voortdurend in voor een goede bereikbaarheid van zijn website, maar kan niet garanderen dat zijn website op elk ogenblik beschikbaar is. Het OCMW is niet aansprakelijk voor eventuele storingen die zich voordoen in het internetverkeer naar deze website.