Juridische tweedelijnsbijstand (Pro-Deoadvocaat)

Wat

Hebt u een advocaat nodig voor omstandig juridisch advies, of voor bijstand en vertegenwoordiging al dan niet in het kader van een procedure, dan kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand. Vroeger werden deze advocaten pro-Deoadvocaten genoemd.

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Voor het aanvragen van de juridische tweedelijnsbijstand kan u terecht bij de balie Leuven.

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

  • uw inkomen niet hoger is dan de vastgelegde inkomensgrenzen
  • er vermoed wordt dat u onvermogend bent.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • een recent document 'samenstelling gezin'
  • een recent bewijs van het feit dat u een rechtzoekende bent die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van het (vervangings)inkomen van de personen waarmee u samenwoont.

Bent u zelfstandige, dan dient u ook uw laatste BTW aangifte mee te brengen.