Juridische tweedelijnsbijstand (Pro-Deoadvocaat)

Wat

Hebt u een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Voor het aanvragen van de juridische tweedelijnsbijstand kan u terecht bij de balie Leuven.

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

Procedure

Als u juridische tweedelijnsbijstand wilt aanvragen, kunt u terecht bij

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand. De federale overheid betaalt het restbedrag uit aan de advocaat.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • een recent document 'samenstelling gezin'
  • een recent bewijs van het feit dat u een rechtzoekende bent die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van het (vervangings)inkomen van de personen waarmee u samenwoont.

Bent u zelfstandige, dan dient u ook uw laatste BTW aangifte mee te brengen.

Bedrag

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.