Advies en begeleiding

Naast financiële hulp en premies, biedt het OCMW ondersteuning op heel wat andere vlakken. Zo kan u info en advies bekomen over al uw welzijnsvragen.

Informatie

Vindt u uw weg niet meer in de wirwar van diensten, instellingen, voorzieningen, reglementeringen ...? De maatschappelijk werkers kennen de verschillende diensten en voorzieningen en zijn goed op de hoogte van alle reglementeringen. Zij kunnen u de nodige informatie geven of u op de juiste weg helpen.

Advies

Hebt u het moeilijk om de knoop door te hakken of alleen een beslissing te nemen, ook al hebt u alle informatie gekregen? De maatschappelijk werker kan u op basis van deskundig advies helpen bij het maken van een keuze.

Verwijzing

Kan het OCMW niet of onvoldoende helpen met een vraag of probleem? De maatschappelijk werker zal u verwijzen naar een andere persoon of dienst die u wel kan helpen. We houden hierbij natuurlijk rekening met uw wensen en overtuiging. Indien u dit wilt, maken we voor u een afspraak.

Sociale administratie

Hebt u hulp nodig bij het invullen van formulieren of het samenstellen van een dossier? De maatschappelijk werkers kennen de sociale wetgeving. Zij zijn vertrouwd met de meeste formulieren en kunnen, zo nodig, contact opnemen met de sociale zekerheidsinstellingen.